Dài: 87cm, vai: 40cm, Ngực: 104cm

205,000 VNĐ
235,000 VNĐ
250,000 VNĐ
245,000 VNĐ
Hết hàng
315,000 VNĐ